lunes, 22 de diciembre de 2014

l´autèntic Nadal / la autentica Navidad

Una recreación hipotética de las condiciones de la Tierra cuando surgió la Vida. Fuente: The Seven Sense

Una transformació -o alquimia- espiritual d'aquest ordre suposa la celebració de ritus (sagraments) i l'actualització dels continguts d'aquests ritus per un mètode contemplatiu, una mena d'encanteri destinat a flexibilitzar l'ànima, a donar-li la plasticitat de les aigües primordials en què es movia l'Esperit de Déu. 
Abbé Henri Stèphane (Nancy, França, 1907-1985), "Tractats i Sermons"

-------------------------

Una transformación –o alquimia– espiritual de este orden supone la celebración de ritos (sacramentos) y la actualización de los contenidos de estos ritos por un método contemplativo, una especie de encantamiento destinado a flexibilizar el alma, a proporcionarle esa plasticidad de las aguas primordiales en las que se movía el Espíritu de Dios. 
Abad Henri Stèphane (Nancy, França, 1907-1985), "Tratados i Sermones"

No hay comentarios:

Publicar un comentario