lunes, 16 de julio de 2018

Daodejing

una traducció fidedigna
El Llibre (King, o Jing) del Camí (Tao, o Dao) i de la Virtut (Te, o De) -escrit vers el segle V-IV a.C.- del que ens parlava el Gran Mestre Da Tong al darrer curs, reuneix 81 textos. El seu nom fa referència a la primera paraula de la primera part: DAO, i de la segona: DE. Malauradament perdem molta de la seva essència al no poder gaudir dels pictogrames originals, ens cal una molt bona traducció per a no perdre´n més encara. No valen les aproximacions barroeres que en banalitzen el contingut i ens allunyen del pensament taoïsta més que no pas ens hi acosten.
-----------------------
El Libro (King, o Jing) del Camino (Tao, o Dao) y de la Virtud (Te, o De) -escrito hacia el siglo V-IV aC- del que nos hablaba el Gran Maestro Da Tong en el último curso, reúne 81 textos. Su nombre hace referencia a la primera palabra de la primera parte: DAO, y de la segunda: DE. Desafortunadamente perdemos gran parte de su esencia al no poder disfrutar de los pictogramas originales, y precisamos de una muy buena traducción para no perder más esencia todavía. No valen las aproximaciones burdas que banalizan el contenido y nos engañan, alejandónos todavía más del pensamiento taoísta.

sábado, 14 de julio de 2018

el secret de la longevitat / el secreto de la longevidad

El Daodejing (capítol 7) diu: "El cel i la terra perduren. Si perduren és perquè no s´engendren a ells mateixos; per això són eterns". Llavors podem entreveure com el secret de la longevitat rau en oblidar el propi interès, en mantenir-se aliè a si mateix, en col.locar-se en darrer terme.
--------------------
El Daodejing (capítulo 7) dice: "El cielo y la tierra son eternos. Si perduran es porque no viven para ellos mismos, por lo que duran largamente". Entonces podemos vislumbrar como el secreto de la longevidad radica en olvidarse del propio interés, en mantenerse ajeno a uno mismo, en colocarse en último término.

miércoles, 11 de julio de 2018

complicitat còsmica / complicidad cósmica

Imatge del mur de Nassim Haramein.
El Gran Mestre Da Tong ens mostra com la pràctica superior del Qi Gong ens garanteix la complicitat còsmica. La nostra energia alineada amb un propòsit superior, amb un objectiu generòs o un compromís autèntic, ens connecta a la gracia divina. De fet, hi ha a l´Univers un complot a favor nostre. Som Univers.
---------------------------
El Gran Maestro Da Tong nos muestra cómo la práctica superior del Qi Gong nos garantiza la complicidad cósmica. Nuestra energía alineada con un propósito superior, con un objetivo generoso o un compromiso auténtico, nos conecta a la gracia divina. De hecho, hay en el Universo un complot a favor nuestro. Somos Universo.

domingo, 8 de julio de 2018

ELEVAR-SE / ASCENDER (i 2)

Imatge del mur d´Ayoun Jean-Luc.
CALENDARI del 易经 YI JING, el llibre de les mutacions
"Sí, continuem l'esforç (especialment en lo menut) i obtindrem recompensa: ELEVAR-SE. 
La Novena Ala ens diu (ve de Reunió 45): Reunir-se significa fer grup. Reunir-se en grup i començar anar enlaire és el que s'anomena ELEVAR-SE. Per això, ara segueix Sheng, ELEVAR-SE (46)"
by Carlus, deixeble de Da Tong Shi Fu
-------------------
CALENDARIO del 易经 YI JING, el libro de las mutaciones
"Sí, mantengamos el esfuerzo (especialmente en lo pequeño) y obtendremos recompensa: ASCENDER.
La Novena Ala nos dice (viene de Reunión 45): Reunirse significa agruparse. Reunirse en grupo y empezar a ir hacia arriba es lo que se llama ASCENDER. Por eso, ahora sigue Sheng, ASCENDER (46)"
by Carlus, discípulo de Da Tong Shi Fu

ELEVAR-SE / ASCENDER (1)

Imatge del CALENDARI del 易经 YI JING, el llibre de les mutacions

"Del 03.07 al 07.07.2018. A sota, Xùn, el Vent; damunt, Kun, la Terra. Casa original el Tro, element Fusta. Esforçar-se per avançar. El moment del cicle potser ens fa pensar en que tot està fet. Ara que ho tenim madur, cal continua qüestionant el que fem i cap a on ens dirigim. Xùn s'associa a fusta, i clar, la fusta té un ritme de creixement, sempre enfila cap amunt, a ritmes d'intensitat diferents. Aprofitem el temps d' ELEVAR-NOS, ja que si ho volem fer de manera continuada ens esgotarem."  
by Carlus, deixeble de Da Tong Shi Fu
------------------
"Del 03/07 al 07/07/2018. Abajo, Xun, el Viento; encima, Kun, la Tierra. Casa original el Trueno, elemento Madera. Esforzarse para avanzar. El momento del ciclo quizás nos induce a pensar en el sentido de que todo está hecho. Ahora cuando está maduro, hay que continuar cuestionandónos lo que estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos. Xun se asocia a la madera, y la madera tiene un ritmo de crecimiento, siempre va hacia arriba, a ritmos de intensidad diferentes. Aprovechemos el tiempo de ASCENDER, porque si lo queremos hacer de manera continua nos vamos a agotar." 
by Carlus, discípulo de Da Tong Shi Fu


jueves, 21 de junio de 2018

SOLSTICI D´ESTIU / SOLSTICIO DE VERANO

Imatge: ubeda.ideal.es
Cada any, el 21 de juny, puntualment, els primers raigs de sol del matí impacten en un dels llocs més íntims del temple jueu de Úbeda (Andalucia), la Sinagoga de l'Aigua. El moment, ple de màgia, es produeix quan el Sol penetra per una finestreta al bany de purificació (mikveh), situat a una cota inferior del carrer, fins a tocar l'aigua, anunciant l'arribada de l'Estiu.
--------------------
Cada año, el 21 de Junio, puntualmente, los primeros rayos de sol de la mañana impactan en uno de los lugares más íntimos del templo judío de Úbeda (Andalucia), la Sinagoga del Agua. El momento, lleno de magia, se produce cuando el Sol penetra por un ventanuco en el baño de purificación (mikveh), situado a una cota inferior de la calle, hasta tocar el agua, anunciando la llegada del Verano.

miércoles, 20 de junio de 2018

som el Cel a la Terra / somos el Cielo en la Tierra

Imatge del FB de Robert Badia.
En el pensament merament humà rau el conflicte, la malaltia i altres desgràcies. Els pensaments "mortals" son un llast per a la vida. El Gran Mestre Da Tong, ha parlat de la importancia de la puresa dels nostres pensaments, i ens ha demanat d´alinear el nostre pensament amb el Propòsit Diví. 
Ens cal entrar en comunió amb la Ment Còsmica. Ens cal recordar la nostra Naturalesa Divina. Tots en tenim la capacitat. 
-------------------
En el pensamiento meramente humano radica el conflicto, la enfermedad y otras desgracias. Los pensamientos "mortales" son un lastre para la vida. El Gran Maestro Da Tong, ha hablado de la importancia de la pureza de nuestros pensamientos, y nos ha pedido alinear nuestro pensamiento con el Propósito Divino.
Necesitamos entrar en comunión con la Mente Cósmica. Necesitamos recordar nuestra Naturaleza Divina. Todos tenemos esta capacidad.

lunes, 4 de junio de 2018

vita, vitae, vitam


El Gran Mestre Da Tong se sent molt proper a Mark Twain y relativitza com ell mort & vida. Recordo com, davant l'angoixa expressada per alguns alumnes malalts, el Gran Mestre va indicar, amb molta tendresa en les seves paraules: "no cal que vinguin a mi amb el seu patiment per si es moriran, doncs morir no té major trascendència"
----------------------
El Gran Maestro Da Tong, quien se siente muy próximo a Mark Twain, relativiza como él muerte&vida. Recuerdo como ante la angustia expresada por algunos alumnos enfermos, el Gran Maestro indicó, con mucha ternura en sus palabras: "si vienen a mí con el tema de que sufren por si se van a morir, pueden ahorrarse la molestia, pues morir, en si, no tiene mayor trascendencia"

sábado, 2 de junio de 2018

en mans de Déu / confiar en el Universo

Imatge: The Lights Of Kabbalah
"Facis la vostra Voluntat, així en la Terra com es fa en el Cel". Cocreem la nostra realitat, tan en el plà físic com en l´espiritual, per tal d´elevar-nos.
----------------------
"Hagase tu Voluntad, así en la Tierra como en el Cielo". Cocreemos nuestra realidad, en el plano físico y en el espiritual, para elevarnos. 

sábado, 19 de mayo de 2018

XIU LIAN (2) : longevitat / longevidad


Lian és l´altra part de Xiu Lian, la part dolça, la pràctica quotidiana de conrear el Qi. Ens permet guiar el funcionament òptim dels processos metabòlics del cos i afavoreix l´estat mental. Amb les dolces pràctiques de FHY podrem rejovenir, viure més anys i tindrem més temps d´acomplir la fita d´esdevenir millors persones, Humans Vertaders.
---------------
Lian es la otra parte de Xiu Lian, la parte dulce, la práctica cotidiana de cultivar el Qi. Nos permite guiar el funcionamiento óptimo de los procesos metabólicos del cuerpo y favorece el estado mental. Con las dulces prácticas de FHY podremos rejuvenecer y vivir más años; entonces, en nuestro libre albedrío, tendremos tiempo de cumplir nuestra misión: convertirnos en mejores personas, Humanos Verdaderos.

jueves, 17 de mayo de 2018

XIU LIAN (1) : fer-nos grans / hacernos mayores


Xiu, part de Xiu Lian, és amarg: suposa la transformació anímica, la recuperació de l´ànima original. Els canvis són positius malgrat al principi potser no ho semblin. Corregir els errors i eliminar els mals hàbits és dur però ens facilita els pensaments nobles, les paraules correctes i les accions apropiades. L´actitud responsable ens permetrà convertir-nos en Humans Vertaders.
-----------------------
Xiu, parte de Xiu Lian, es amargo: supone la transformación del alma, la recuperación del alma original. Los cambios son positivos aunque al principio tal vez no lo parezcan. Corregir los errores y eliminar los malos hábitos es duro pero nos facilita los pensamientos nobles, las palabras correctas y las acciones apropiadas. La actitud responsable nos permitirá convertirnos en Humanos Verdaderos.