sábado, 28 de julio de 2018

DOCTRINA vs CONCIÈNCIA / DOCTRINA vs CONCIENCIA

Imatge: Caminado En El Taoismo Y El Tao Te Ching
"Voldria insistir en el fet que les religions de l'Extrem Orient -com p.e. l'hinduisme, el budisme i el taoísme- no requereixen de cap creença concreta, ni imposen obediència a manaments emanats de les alçades... La seva fita no són les idees o les doctrines, ans el contrari, constitueixen un mètode per a la transformació de la nostra consciència."
Alan Watts, filòsof i editor, 1995
--------------------                                                                                                                 
"Quisiera insistir en el hecho de que las religiones del Lejano Oriente -como p.e. el hinduismo, el budismo y el taoísmo- no requieren de ninguna creencia concreta, ni imponen obediencia a mandamientos emanados de las alturas... Su objetivo no son las ideas o las doctrinas sino que, por el contrario, constituyen un método para la transformación de nuestra conciencia."
Alan Watts, filosofo y editor, 1995

martes, 24 de julio de 2018

el valor de l´intangible / el valor de lo intangible

Montsegur, enclavament càtar, 23.07.18
El Gran Mestre Da Tong ens ha mostrat com trobar en la natura el valor de l´intangible. Ahir mateix, a Montsegur, podiem respirar els espais, els camins i els codis dels càtars. Ells predicaven a Occitània i a Catalunya, fa 1000 anys, quan l'Església es trobava desprestigiada per la falta de valors morals, una espiritualitat basada en el cultiu de la bondat
---------------------
El Gran Maestro Da Tong nos ha mostrado cómo encontrar en la naturaleza el valor de lo intangible. Ayer mismo, en Montségur, podíamos respirar los espacios, los caminos y los códigos de los cátaros. Ellos predicaban en Occitania y en Cataluña, hace 1000 años, cuándo la Iglesia se encontraba desprestigiada por su poca moralidad, una espiritualidad singular, basada en el cultivo de la bondad.

sábado, 21 de julio de 2018

TRIAR / ESCOGER

¿ Fluir com els ganduls
o perseverar com una mula ?
Estem amatents de quan ens cal canviar,
trobem l´equilibri i el matís entre deixar-nos fluir i persistir.
"L'única cosa permanent és el canvi".
La vida és canvi.
I nosaltres triem com volem que canviï.
---------------
¿ Fluir como los haraganes 
o perseverar contra viento y marea ? 
Cambiemos el enfoque cuando sea necesario, 
encontremos el punto medio entre fluir i persistir. 
"Lo único permanente es el cambio".
La vida es cambio.
Y nosotros escogemos como queremos que cambie.

lunes, 16 de julio de 2018

Daodejing

una traducció fidedigna
El Llibre (King, o Jing) del Camí (Tao, o Dao) i de la Virtut (Te, o De) -escrit vers el segle V-IV a.C.- del que ens parlava el Gran Mestre Da Tong al darrer curs, reuneix 81 textos. El seu nom fa referència a la primera paraula de la primera part: DAO, i de la segona: DE. Malauradament perdem molta de la seva essència al no poder gaudir dels pictogrames originals, ens cal una molt bona traducció per a no perdre´n més encara. No valen les aproximacions barroeres que en banalitzen el contingut i ens allunyen del pensament taoïsta més que no pas ens hi acosten.
-----------------------
El Libro (King, o Jing) del Camino (Tao, o Dao) y de la Virtud (Te, o De) -escrito hacia el siglo V-IV aC- del que nos hablaba el Gran Maestro Da Tong en el último curso, reúne 81 textos. Su nombre hace referencia a la primera palabra de la primera parte: DAO, y de la segunda: DE. Desafortunadamente perdemos gran parte de su esencia al no poder disfrutar de los pictogramas originales, y precisamos de una muy buena traducción para no perder más esencia todavía. No valen las aproximaciones burdas que banalizan el contenido y nos engañan, alejandónos todavía más del pensamiento taoísta.

sábado, 14 de julio de 2018

el secret de la longevitat / el secreto de la longevidad

El Daodejing (capítol 7) diu: "El cel i la terra perduren. Si perduren és perquè no s´engendren a ells mateixos; per això són eterns". Llavors podem entreveure com el secret de la longevitat rau en oblidar el propi interès, en mantenir-se aliè a si mateix, en col.locar-se en darrer terme.
--------------------
El Daodejing (capítulo 7) dice: "El cielo y la tierra son eternos. Si perduran es porque no viven para ellos mismos, por lo que duran largamente". Entonces podemos vislumbrar como el secreto de la longevidad radica en olvidarse del propio interés, en mantenerse ajeno a uno mismo, en colocarse en último término.

miércoles, 11 de julio de 2018

complicitat còsmica / complicidad cósmica

Imatge del mur de Nassim Haramein.
El Gran Mestre Da Tong ens mostra com la pràctica superior del Qi Gong ens garanteix la complicitat còsmica. La nostra energia alineada amb un propòsit superior, amb un objectiu generòs o un compromís autèntic, ens connecta a la gracia divina. De fet, hi ha a l´Univers un complot a favor nostre. Som Univers.
---------------------------
El Gran Maestro Da Tong nos muestra cómo la práctica superior del Qi Gong nos garantiza la complicidad cósmica. Nuestra energía alineada con un propósito superior, con un objetivo generoso o un compromiso auténtico, nos conecta a la gracia divina. De hecho, hay en el Universo un complot a favor nuestro. Somos Universo.

domingo, 8 de julio de 2018

ELEVAR-SE / ASCENDER (i 2)

Imatge del mur d´Ayoun Jean-Luc.
CALENDARI del 易经 YI JING, el llibre de les mutacions
"Sí, continuem l'esforç (especialment en lo menut) i obtindrem recompensa: ELEVAR-SE. 
La Novena Ala ens diu (ve de Reunió 45): Reunir-se significa fer grup. Reunir-se en grup i començar anar enlaire és el que s'anomena ELEVAR-SE. Per això, ara segueix Sheng, ELEVAR-SE (46)"
by Carlus, deixeble de Da Tong Shi Fu
-------------------
CALENDARIO del 易经 YI JING, el libro de las mutaciones
"Sí, mantengamos el esfuerzo (especialmente en lo pequeño) y obtendremos recompensa: ASCENDER.
La Novena Ala nos dice (viene de Reunión 45): Reunirse significa agruparse. Reunirse en grupo y empezar a ir hacia arriba es lo que se llama ASCENDER. Por eso, ahora sigue Sheng, ASCENDER (46)"
by Carlus, discípulo de Da Tong Shi Fu

ELEVAR-SE / ASCENDER (1)

Imatge del CALENDARI del 易经 YI JING, el llibre de les mutacions

"Del 03.07 al 07.07.2018. A sota, Xùn, el Vent; damunt, Kun, la Terra. Casa original el Tro, element Fusta. Esforçar-se per avançar. El moment del cicle potser ens fa pensar en que tot està fet. Ara que ho tenim madur, cal continua qüestionant el que fem i cap a on ens dirigim. Xùn s'associa a fusta, i clar, la fusta té un ritme de creixement, sempre enfila cap amunt, a ritmes d'intensitat diferents. Aprofitem el temps d' ELEVAR-NOS, ja que si ho volem fer de manera continuada ens esgotarem."  
by Carlus, deixeble de Da Tong Shi Fu
------------------
"Del 03/07 al 07/07/2018. Abajo, Xun, el Viento; encima, Kun, la Tierra. Casa original el Trueno, elemento Madera. Esforzarse para avanzar. El momento del ciclo quizás nos induce a pensar en el sentido de que todo está hecho. Ahora cuando está maduro, hay que continuar cuestionandónos lo que estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos. Xun se asocia a la madera, y la madera tiene un ritmo de crecimiento, siempre va hacia arriba, a ritmos de intensidad diferentes. Aprovechemos el tiempo de ASCENDER, porque si lo queremos hacer de manera continua nos vamos a agotar." 
by Carlus, discípulo de Da Tong Shi Fu


jueves, 21 de junio de 2018

SOLSTICI D´ESTIU / SOLSTICIO DE VERANO

Imatge: ubeda.ideal.es
Cada any, el 21 de juny, puntualment, els primers raigs de sol del matí impacten en un dels llocs més íntims del temple jueu de Úbeda (Andalucia), la Sinagoga de l'Aigua. El moment, ple de màgia, es produeix quan el Sol penetra per una finestreta al bany de purificació (mikveh), situat a una cota inferior del carrer, fins a tocar l'aigua, anunciant l'arribada de l'Estiu.
--------------------
Cada año, el 21 de Junio, puntualmente, los primeros rayos de sol de la mañana impactan en uno de los lugares más íntimos del templo judío de Úbeda (Andalucia), la Sinagoga del Agua. El momento, lleno de magia, se produce cuando el Sol penetra por un ventanuco en el baño de purificación (mikveh), situado a una cota inferior de la calle, hasta tocar el agua, anunciando la llegada del Verano.

miércoles, 20 de junio de 2018

som el Cel a la Terra / somos el Cielo en la Tierra

Imatge del FB de Robert Badia.
En el pensament merament humà rau el conflicte, la malaltia i altres desgràcies. Els pensaments "mortals" son un llast per a la vida. El Gran Mestre Da Tong, ha parlat de la importancia de la puresa dels nostres pensaments, i ens ha demanat d´alinear el nostre pensament amb el Propòsit Diví. 
Ens cal entrar en comunió amb la Ment Còsmica. Ens cal recordar la nostra Naturalesa Divina. Tots en tenim la capacitat. 
-------------------
En el pensamiento meramente humano radica el conflicto, la enfermedad y otras desgracias. Los pensamientos "mortales" son un lastre para la vida. El Gran Maestro Da Tong, ha hablado de la importancia de la pureza de nuestros pensamientos, y nos ha pedido alinear nuestro pensamiento con el Propósito Divino.
Necesitamos entrar en comunión con la Mente Cósmica. Necesitamos recordar nuestra Naturaleza Divina. Todos tenemos esta capacidad.

lunes, 4 de junio de 2018

vita, vitae, vitam


El Gran Mestre Da Tong se sent molt proper a Mark Twain y relativitza com ell mort & vida. Recordo com, davant l'angoixa expressada per alguns alumnes malalts, el Gran Mestre va indicar, amb molta tendresa en les seves paraules: "no cal que vinguin a mi amb el seu patiment per si es moriran, doncs morir no té major trascendència"
----------------------
El Gran Maestro Da Tong, quien se siente muy próximo a Mark Twain, relativiza como él muerte&vida. Recuerdo como ante la angustia expresada por algunos alumnos enfermos, el Gran Maestro indicó, con mucha ternura en sus palabras: "si vienen a mí con el tema de que sufren por si se van a morir, pueden ahorrarse la molestia, pues morir, en si, no tiene mayor trascendencia"