miércoles, 21 de marzo de 2018

FHY, un mètode pioner / un método pionero (III)

Imatge: Ching Yang Tung
Les teories cintífiques més actuals assenyalen la informació, no pas la materia o l´energía, com a element constitutiu de la realitat física. El Gran Mestre Da Tong (anteriorment Le Tian) parla de les informacions que poden pertorbar greument la nostra ànima i emmalaltir-nos. Bona part de les malalties cròniques difícils o impossibles de curar amb la medicina clàssica tenen aquest origen. Practicar FHY ens ajuda a prevenir i/o guarir aquestes ferides energètiques, que a banda de la salut perjudiquen també els estudis, el treball i les relaciones interpersonals.

http://athanor.es/centrodocumental/le-tian-chen-gong/ 

Las teorías cintificas más actuales señalan la información, no la materia ni la energía, como elemento constitutivo de la realidad física. El Gran Maestro Da Tong (anteriormente Le Tian) habla de las informaciones que pueden perturbar gravemente nuestra alma y enfermarnos. Buena parte de las enfermedades crónicas difíciles o imposibles de curar con la medicina clásica tienen este origen. Practicar FHY nos ayuda a prevenir y/o curar estas heridas energéticas, que aparte de la salud perjudican también los estudios, el trabajo y las relaciones interpersonales.

FHY, un mètode pioner / un método pionero (II)

Barcelona, 2016: Practicants de FHY a la Casa d´Espiritualitat Sant Felip Neri
Les pràctiques de FHY, que entronquen amb els fonaments de la Medicina Tradicional Xinesa, i amb altres tradicions ancestrals, ens ajuden a retrobar el benestar integratiu de cos, ment i ànima. Tanmateix FHY no s´atura en el passat, sino que es refrenda en la ciència més actual i té una singular visió de futur. És una escola arrelada al Qi Gong amb una mirada més amplia i profunda: supera, sublima i trascendeix el Qi Gong usual. A l´abast de tothom, FHY compta amb metodologia pròpia i garantitza el millor equilibri del Yin i el Yang.

-------------------------

Las prácticas de FHY, que entroncan con los fundamentos de la Medicina Tradicional China, y con otras tradiciones ancestrales, nos ayudan a reencontrar el bienestar integrativo de cuerpo, mente y alma. Sin embargo FHY no se detiene en el pasado, sino que se refrenda en la ciencia más actual y tiene una singular visión de futuro. Es una escuela arraigada en el Qi Gong con una mirada más amplia y profunda: supera, sublima y trasciende el Qi Gong usual. A alcance de todos, FHY cuenta con metodología propia y garantiza el mejor equilibrio del Yin y el Yang.

FHY, un mètode pioner / un método pionero (I)

Imatge: Art, Craft & Architecture.
L’ ànima i el cos son indisociables en el marc de la vida. Cos i ment no son tampoc compartiments estancs, ans al contrari, cada pensament afecta qualsevol cèl.lula. Segons la medicina xinesa, diferents desequilibris emocionals alteren el correcte funcionament de diferents òrgans i viceversa. Som una unitat, ens cal una perspectiva integrativa de cos, ment i ànima.

-----------------------

El alma y el cuerpo son indisociables en el marco de la vida. Cuerpo y mente no son tampoco compartimentos estancos, sino al contrario, cada pensamiento afecta cualquier célula de nuestro cuerpo. Las diferentes emociones influyen en el estado de los diferentes órganos y viceversa, según la medicina china. Somos una unidad, precisamos de una perspectiva integrativa de cuerpo, mente y alma.

lunes, 19 de marzo de 2018

LA PERLA DE LA IMMORTALITAT / INMORTALIDAD

Imatge: http://fc00.deviantart.net
El Long (Drac Celeste) estima el Feng, l'au Fènix, que concentra la llavor de les coses, que contrau allò que el Long estira. I quan el Long i el Feng s'equilibren, el Tao resplendeix com una perla banyada en la llum més pura. No lluita el Long amb el Feng perquè s'estimen, es busquen fent lluir la perla. Per això, el savi arregla la seva vida conforme a l'equilibri entre el Drac i el Fènix que són les imatges dels sagrats principis del Yang i el Yin.
---------------------------
El Long (Dragón Celeste) ama al Feng, al ave Fénix, que concentra el germen de las cosas, que contrae aquello que el Long estira. Y cuando el Long y el Feng se equilibran, el Tao resplandece como una perla bañada en la luz más pura. No lucha el Long con el Feng porque se aman, se buscan haciendo resplandecer la perla. Por ello, el sabio arregla su vida conforme al equilibrio entre el Dragón y el Fénix que son las imágenes de los sagrados principios del Yang y el Yin.



sábado, 17 de marzo de 2018

despreniment & decreixement / desapego & decrecimiento

Imatge del mur de ChingYang Tung.
Els index de contaminació, com ara la Petjada Ecològica, suggereixen de manera clara fins a quin punt cal un decreixement en els nostres desitjos, necessitats i ambicions. Tanmateix el veritable despreniment sorgeix d´un canvi interior, és un procès de substitució, no pas de sofriment. Sense esforç, gairebé sense adonar-nos-en, una alegria superior va reemplaçant alguns plaers del món. I la Terra en surt afavorida.
--------------------------
Los índices de contaminación, tales como la Huella Ecológica, sugieren de manera clara hasta qué punto debemos afrontar un decrecimiento en nuestros deseos, necesidades y ambiciones. Sin embargo el verdadero desapego surge de un cambio interior, es un proceso de sustitución, no de sufrimiento. Sin esfuerzo, casi sin darnos cuenta de ello, una alegría superior va reemplazando algunos placeres del mundo. Y la Tierra sale favorecida. 

viernes, 9 de marzo de 2018

la divinitat es dins nostre / la divinidad está en nuestro interior

Imatge: Quantum World: Awaken Your Mind.

és al nostre cor
--------------------
reside en nuestro corazón

miércoles, 7 de marzo de 2018

NUTRICIÓ CONSCIENT / NUTRICIÓN CONSCIENTE


L'Associació Americana de Nutricionistes (ADA *) i l'Associació Canadenca han publicat un document de posició conjunta sobre la dieta vegetariana. La declaració central d'aquest document de 18 pàgines, basat en 256 fonts i revisat i aprovat per 30 científics: "És la postura d'ADA que una dieta vegetariana planificada sigui saludable i nutricionalment adequada i proporcioni beneficis per a la salut en la prevenció i tractament de certes malalties". El document és una fita en el reconeixement de la nutrició vegetariana i vegana en la societat i en la medicina convencional. És d'esperar que altres organitzacions d'altres països segueixin el seu exemple i aviat superin els vells prejudicis.

http://www.vegetarische-initiative.de/ada_studie.htm

La Asociación Americana de Nutricionistas (ADA *) y la Asociación Canadiense han publicado un documento de posición conjunta sobre la dieta vegetariana: la declaración central de este documento de 18 páginas, basado en 256 fuentes y revisado y aprobado por 30 científicos, es: "es la postura de ADA que una dieta vegetariana planificada sea saludable y nutricionalmente adecuada y proporcione beneficios para la salud en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades". El documento es un hito en el reconocimiento de la nutrición vegetariana y vegana en la sociedad y en la medicina convencional. Es de esperar que otras organizaciones de otros países sigan su ejemplo y pronto superen los viejos prejuicios.



lunes, 5 de marzo de 2018

prevenir vs guarir / prevenir vs curar

"Els homes savis no esperen al fet que es declari la malaltia, no esperen a la confusió, sinó que la prevenen. Remeiar la malaltia amb drogues medicinals és actuar quan ja s'ha declarat el caos, com el que intenta excavar un pou quan ja està assedegat i exhaust, o pretén forjar les armes quan s'ha declarat la guerra ! "
Huang Di, Emperador Groc ( s. III a. C. )
------------------
"Los hombres sabios no esperan a que se declare la enfermedad, no esperan a la confusión, sino que la previenen. Remediar la enfermedad con drogas medicinales es actuar cuando ya se ha declarado el caos, ¡como el que intenta excavar un pozo cuando ya está sediento y exhausto, o pretende forjar las armas cuando se ha declarado la guerra!"
Huang Di, Emperador amarillo ( s. III a. C. )

jueves, 1 de marzo de 2018

ànima i salut / alma y salud

Foto de Gabriela Suarez. 
L'ànima és, segons la tradició xinesa, un ens complex com ho és el cos, amb diferents components, que resideixen en òrgans interns específics. L'ànima està connectada al cos físic a través dels meridians.
Cos i ànima són interdependents. Entenent l'ànima com el component energètic primordial del nostre ésser, és fàcil comprendre que les afeccions de l'ànima incideixen en la salut del cos i viceversa. Agafar l'hàbit de dedicar un temps a l'ànima, cada dia, és important per a la nostra salut fisica i emocional.

--------------

El alma es, según la tradición china, un ente complejo como lo es el cuerpo, con diferentes componentes, que residen en órganos internos específicos. El alma está conectada al cuerpo físico a través de los meridianos. 
Cuerpo y alma son interdependientes. Entendiendo al alma como el componente energético primordial de nuestro ser, es fácil comprender que las afecciones del alma inciden en la salud del cuerpo y viceversa. Coger el hábito de dedicar un tiempo al alma, cada dia, es importante para nuestra salud física y emocional. 

miércoles, 28 de febrero de 2018

SISTEMA ENERGÈTIC / SISTEMA ENERGÉTICO


L´energia vital (Qi) recorre un sistema de conductes del nostre cos que la distribueix als diferents òrgans promovent les seves funcions. La bona salut depèn de la sufuciència de Qi i de la seva circulació fluida dins el sistema de meridians. Per contra, rera la malaltia crònica, com a origen, hi trobem una falla del sistema energètic, i, en darrera instància, de l´ànima.
http://themysteryvault.com/science-finally-comes-to-the-rescue-to-prove-that-meridians-do-exist/
La energía vital (Qi) recorre un sistema de conductos de nuestro cuerpo que la distribuye a los diferentes órganos promoviendo sus funciones. La buena salud depende de la sufuciència de Qi y de su circulación fluida dentro del sistema de meridianos. Por el contrario, tras la enfermedad crónica, como origen, encontramos un fallo del sistema energético, y, en última instancia, del alma.

domingo, 25 de febrero de 2018

Feng Huang Yuan, Qi Gong del s. XXI

Imatge: del mur de Emmanuel Schaeffer

El Qi, l´energia vital, és el substracte de la vida mateixa. Amb l´èsser humà, dempeus, arriba la consciència, la connexió de la Terra amb el Cel, els fonaments del Qi Gong. 
El Gran Mestre Da Tong reconeix en la ciència actual, com ara la Física Quàntica, la Teoria Hologràfica o els Camps de Ressonància Mòrfica, els patrons dels coneixements més antics.
Llavors Feng Huang Yuan ha evolucionat i, sense deixar d´ésser una modalitat de Qi Gong, l´ha sublimat. 
--------------------------
El Qi, la energía vital, es el sustrato de la vida misma. Con el ser humano, de pie, llega la conciencia, la conexión de la Tierra y el Cielo, los fundamentos del Qi Gong.
El Gran Maestro Da Tong reconoce en la ciencia actual, como la Física Cuántica, la Teoría Holográfica o los Campos de Resonancia Mórfica, los patrones de los conocimientos más antiguos.
Luego Feng Huang Yuan ha evolucionado y, sin dejar de ser una modalidad de Qi Gong, lo ha sublimado.

viernes, 23 de febrero de 2018

RELIGARE

       El Gran Maestro Da Tong con un grupo de alumnos, ante una escultura de Confucio (China, 2013)

Educat a la Xina en la tradició cristiana, Da Tong Shi Fu, creador de Feng Huang Yuan, ens mostra els aspectes més nobles del taoisme així com del budisme i del confucianisme o d'altres cosmovisions tradicionals. Aconfessionalitat i respecte, un autèntic religare, com el que gaudim en l'adjunt "Diàleg de Pedralbes", gravat a Barcelona el 25 de gener d´enguany (premeu el link: https://vimeo.com/253925954)

-----------------------

Educado en China en la tradición cristiana, Da Tong Shi Fu, fundador de Feng Huang Yuan, nos muestra los aspectos mas nobles del taoismo así como del budismo y del confucionismo o de otras cosmovisiones tradicionales. Aconfesionalidad y respeto, un autentico religare como apreciamos también en el adjunto "Diálogo de Pedralbes", grabado en Barcelona el 25 de Enero de 2018.