miércoles, 28 de marzo de 2018

Xiu Lian per a una millor vida / Xiu Lian para una vida mejor

Imatge del mur de FB d´Emmanuel Schaeffer.
El Xiu Lian és la manera taoista d´obtenir una llarga i profitosa vida. No s´oposa a la vida quotidiana, ans al contrari: es tracta de conrear els valors espirituals en el dia a dia i, alhora, practicar a benefici del cos i la psique. El desig és natural, és l'excés de desig que cal evitar. 

Prendre consciència dels nostres errors, corregir-los amb seny, és Xiu, la part amarga, i practicar FHY, és Lian, la part dolça. La vida és així, dolça i amarga. I Xiu Lian ens permet crear sinergies entre cos, ment i esprit; llavors es purifica i s´enforteix el nivell energètic de l´ésser humà complet i ens rejovenim.

-------------------

El Xiu Lian es la manera taoísta de obtener una larga y provechosa vida. No se opone a la vida cotidiana, al contrario: se trata de cultivar los valores espirituales en el dia a dia y, al mismo tiempo, practicar en beneficio del cuerpo y la psique. El deseo es natural, es el exceso de deseo que hay que evitar. 

Tomar conciencia de nuestros errores, corregirlos con cordura, es Xiu, la parte amarga, y practicar FHY, es Lian, la parte dulce. La vida es así, dulce y amarga. Y Xiu Lian nos permite crear sinergias entre cuerpo, mente y espíritu; entonces se purifica y fortalece el nivel energético del ser humano completo y nos rejuvenecemos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario