domingo, 25 de marzo de 2018

un gegant de l´esprit / un gigante del espiritu

Gran Mestre Da Tong
"Un autèntic gegant de l'esperit, que traspua una cordialitat amorosa i humil. En la seva preocupació per la sanació del Planeta i de la Humanitat (...) ens obre les portes a possibilitats que no havíem ni tan sols sospitat. El Gran Mestre amplia l'abast de la nostra responsabilitat i l'eleva més enllà d'una simple conscienciació social i ecològica,  apressant-nos a cercar la comunió amb Déu." Francesc Prims
--------------
extracte de l´entrevista al Gran Mestre Da Tong (Le Tian)
Barcelona - oct 2005 
by Francesc Prims, Redactor de Athanor
http://athanor.es/centrodocumental/le-tian-chen-gong/
--------------
"Un auténtico gigante del espíritu, que rezuma una cordialidad amorosa y humilde. 
En su preocupación por la sanación del Planeta 
y de la Humanidad (...) 
nos abre las puertas a posibilidades 
que no habíamos ni tan siquiera sospechado. 
El Gran Maestro amplía el alcance de nuestra responsabilidad y la eleva más allá de una simple concienciación social y ecológica, 
urgiéndonos a buscar la comunión con Dios." Francesc Prims

No hay comentarios:

Publicar un comentario