miércoles, 28 de febrero de 2018

SISTEMA ENERGÈTIC / SISTEMA ENERGÉTICO


L´energia vital (Qi) recorre un sistema de conductes del nostre cos que la distribueix als diferents òrgans promovent les seves funcions. La bona salut depèn de la sufuciència de Qi i de la seva circulació fluida dins el sistema de meridians. Per contra, rera la malaltia crònica, com a origen, hi trobem una falla del sistema energètic, i, en darrera instància, de l´ànima.
http://themysteryvault.com/science-finally-comes-to-the-rescue-to-prove-that-meridians-do-exist/
La energía vital (Qi) recorre un sistema de conductos de nuestro cuerpo que la distribuye a los diferentes órganos promoviendo sus funciones. La buena salud depende de la sufuciència de Qi y de su circulación fluida dentro del sistema de meridianos. Por el contrario, tras la enfermedad crónica, como origen, encontramos un fallo del sistema energético, y, en última instancia, del alma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario