sábado, 23 de enero de 2016

voluntat, la força del cor / voluntad, la fuerza del corazón

Imatge: Shutterstock, Pijamasurf
"El Destí és la part inferior i instintiva de la Natura universal, la seva acció pròpia es diu fatalitat, la forma per la qual s´ens manifesta es diu "necessitat"... La Providència és la part superior i intel·ligent de la Natura universal, és una llei viva emanada de la Divinitat per mitjà de la qual totes les coses es determinen en essència de ser... És la voluntat de l'home la que, com a potència mediadora, aplega Destí i Providència; sense ella, aquestes dues potències extremes no només no es reunirien mai, sinó que ni tan sols es coneixerien."
Fabre d'Olivet (França, 1767- 1825)
------------
"El Destino es la parte inferior e instintiva de la Naturaleza universal, su acción propia se llama fatalidad; la forma por la que se manifiesta a nosotros se llama "necesidad"... La Providencia es la parte superior e inteligente de la Naturaleza universal, es una ley viva emanada de la Divinidad por medio de la cual todas las cosas se determinan en esenicia de ser... Es la voluntad del hombre la que, como potencia mediadora, reúne al Destino con la Providencia; sin ella, estas dos potencias extremas no sólo no se reunirían jamás, sino que ni siquiera se conocerían." 
Fabre d’Olivet (Francia, 1767- 1825)

No hay comentarios:

Publicar un comentario