jueves, 9 de octubre de 2014

HUMILITAS, HUMILIS, HUMUS

Photo by Kobi Refaeli

HUMILITAT. [s. XIV; del ll. Humilitas / hŭmĭlis íd., der. del ll. humus 'terra', amb influx, pel que fa al canvi d'accent, d'adj. en -īlis, més abundants que els adj. en -ĭlis]
1 f. [LC] Qualitat d’humil. / 2 f. [LC] Acte de submissió, d’humilitat.
1 adj 1 Que es té per menys del que val, que es rebaixa voluntàriament davant els altres
Diccionari de la llengua catalana, Institut d´Estudis Catalans
-----------------------------
HUMILDAD. (Del lat. humilĭtas, -ātis). 1. f. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Sencillez. 1. f. Cualidad de sencillo. Sencillo. 6. adj. Dicho de una persona: Natural, espontánea, que obra con llaneza. 8. adj. Ingenuo en el trato, sin doblez ni engaño, y que dice lo que siente.
Diccionario de la Real Academia Española

No hay comentarios:

Publicar un comentario