domingo, 8 de julio de 2018

ELEVAR-SE / ASCENDER (i 2)

Imatge del mur d´Ayoun Jean-Luc.
CALENDARI del 易经 YI JING, el llibre de les mutacions
"Sí, continuem l'esforç (especialment en lo menut) i obtindrem recompensa: ELEVAR-SE. 
La Novena Ala ens diu (ve de Reunió 45): Reunir-se significa fer grup. Reunir-se en grup i començar anar enlaire és el que s'anomena ELEVAR-SE. Per això, ara segueix Sheng, ELEVAR-SE (46)"
by Carlus, deixeble de Da Tong Shi Fu
-------------------
CALENDARIO del 易经 YI JING, el libro de las mutaciones
"Sí, mantengamos el esfuerzo (especialmente en lo pequeño) y obtendremos recompensa: ASCENDER.
La Novena Ala nos dice (viene de Reunión 45): Reunirse significa agruparse. Reunirse en grupo y empezar a ir hacia arriba es lo que se llama ASCENDER. Por eso, ahora sigue Sheng, ASCENDER (46)"
by Carlus, discípulo de Da Tong Shi Fu

No hay comentarios:

Publicar un comentario