domingo, 6 de mayo de 2018

Qi & Matèria Mundi

Imatge del mur de fb de Robert Badia
El Qi, profund i omnipresent, suposa la interacció vital entre matèria i energia. L´elevació de la qualitat del Qi, la seva perfecció, optimitza el metabolisme del nostre cos. Cultivar el Qi (la seva qualitat, el seu fluxe, la naturalesa de la seva interacció) es el nostre privilegi. Quan la interacció entre matèria i energia és adient hi ha pau i harmonia, benestar físic, espiritual i social.
---------------
El Qi, profundo y omnipresente, supone la interacción vital entre materia y energía. La elevación de la calidad del Qi, su perfección, optimiza el metabolismo de nuestro cuerpo. Cultivar el Qi (su calidad, su flujo, la naturaleza de su interacción) es nuestro privilegio. Cuando la interacción entre materia y energía es adecuada tenemos paz y armonía, bienestar físico, espiritual y social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario