lunes, 30 de abril de 2018

ús dels textos sagrats / aprender de los textos sagrados

Imatge: Wikipedia
El GM Da Tong ens va recomenar l´estudi del Tao te King. Com fer-ho ?
Per a estudiar els textos cal extreure´n el significat, cal mantenir-los en la ment durant molt temps, deixar que la seva essència i la seva veritat interior es facin presents de manera natural. Llavors la saviesa i l'esperit emprenen el vol, s´eleven. I no deixen cap lloc sense impregnar, res sense entendre.
Els textos s´han d´abandonar després d'haver-ne extret el seu significat i comprendre el seu principi. Abandonar aquest després de comprendre´n la base fonamental. I després d'adonar-te de la base fonamental, cal mantenir-se atent fins que entri completament a la ment-cor.
Només si aconsegueixes el significat dels textos, pots guardar-los al fons de tu mateix.
-------------------
El GM Da Tong nos recomendó el estudio del Tao te King. ¿ Cómo hacerlo ?
Para estudiar los textos hay que extraer el significado. Se trata de mantenerlos en la mente durante mucho tiempo, dejar que su esencia y su verdad interior se hagan presentes de manera natural. Entonces la sabiduría y el espíritu emprenden el vuelo, se elevan. Y no dejan ningún lugar sin impregnar, nada sin entender.
Los textos han de abandonar-se después de haber extraído su significado y comprender su principio. Abandonar este después de comprender la base fundamental. Y después de darte cuenta de la base fundamental, hay que mantenerse atento hasta que entre completamente en la mente-corazón.
Sólo si consigues el significado de los textos, puedes guardarlos en el fondo de ti mismo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario