miércoles, 7 de marzo de 2018

NUTRICIÓ CONSCIENT / NUTRICIÓN CONSCIENTE


L'Associació Americana de Nutricionistes (ADA *) i l'Associació Canadenca han publicat un document de posició conjunta sobre la dieta vegetariana. La declaració central d'aquest document de 18 pàgines, basat en 256 fonts i revisat i aprovat per 30 científics: "És la postura d'ADA que una dieta vegetariana planificada sigui saludable i nutricionalment adequada i proporcioni beneficis per a la salut en la prevenció i tractament de certes malalties". El document és una fita en el reconeixement de la nutrició vegetariana i vegana en la societat i en la medicina convencional. És d'esperar que altres organitzacions d'altres països segueixin el seu exemple i aviat superin els vells prejudicis.

http://www.vegetarische-initiative.de/ada_studie.htm

La Asociación Americana de Nutricionistas (ADA *) y la Asociación Canadiense han publicado un documento de posición conjunta sobre la dieta vegetariana: la declaración central de este documento de 18 páginas, basado en 256 fuentes y revisado y aprobado por 30 científicos, es: "es la postura de ADA que una dieta vegetariana planificada sea saludable y nutricionalmente adecuada y proporcione beneficios para la salud en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades". El documento es un hito en el reconocimiento de la nutrición vegetariana y vegana en la sociedad y en la medicina convencional. Es de esperar que otras organizaciones de otros países sigan su ejemplo y pronto superen los viejos prejuicios.No hay comentarios:

Publicar un comentario