miércoles, 21 de marzo de 2018

FHY, un mètode pioner / un método pionero (III)

Imatge: Ching Yang Tung
Les teories científiques més actuals assenyalen la informació, no pas la materia o l´energía, com a element constitutiu de la realitat física. El Gran Mestre Da Tong (anteriorment Le Tian) parla de les informacions que poden pertorbar greument la nostra ànima i emmalaltir-nos. Bona part de les malalties cròniques difícils o impossibles de curar amb la medicina clàssica tenen aquest origen. Practicar FHY ens ajuda a prevenir i/o guarir aquestes ferides energètiques, que a banda de la salut perjudiquen també els estudis, el treball i les relaciones interpersonals.

http://athanor.es/centrodocumental/le-tian-chen-gong/ 

Las teorías cientificas más actuales señalan la información, no la materia ni la energía, como elemento constitutivo de la realidad física. El Gran Maestro Da Tong (anteriormente Le Tian) habla de las informaciones que pueden perturbar gravemente nuestra alma y enfermarnos. Buena parte de las enfermedades crónicas difíciles o imposibles de curar con la medicina clásica tienen este origen. Practicar FHY nos ayuda a prevenir y/o curar estas heridas energéticas, que aparte de la salud perjudican también los estudios, el trabajo y las relaciones interpersonales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario