miércoles, 10 de enero de 2018

la veritat és al cor / la verdad está en el corazón

Imatge: Francisco Torreblanca
Al cor li cal experimentar emocions coherents per a poder entrellaçar-se amb el Buit Quàntic, i amb la totalitat de l'Univers, facilitant així el procés del despertar de la consciència i la sortida definitiva de la màtrix materialista-mecanicista en què vivim.

www.mentealternativa.com/corazon-humano-mente-cuantica

El corazón debe también experimentar emociones coherentes para que  pueda entrelazarse con el Vacío Cuántico, y con la totalidad del universo, para facilitar así el proceso del despertar de la conciencia y salir definitivamente de la mátrix materialista-mecanicista en que vivimos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario