domingo, 9 de abril de 2017

cap on anem ? / ¿ hacia dónde vamos ?

Imatge: MarketingDirecto.com
"Amb IBM Watson pots aconseguir assessorament legal bàsic inmediat, amb una precisió del 90% comparat amb la precisió del 70% dels humans."
"Watson Health ja està ajudant a infermeres a diagnosticar càncer, amb 4 vegades més precisió que les infermeres humanes."
"Facebook té ara un programari patró de reconeixement que pot identificar cares millor que els humans."
"Al 2030 els ordinadors seran més intel·ligents que els humans."
Notes d´Udo Gollub i A. Guzman Stein, cimera de la Universitat de la Singularitat (Messe Berlín, Alemanya, 2016)

http://croura.blogspot.com.es/2017/03/humans-vs-maquines-humanos-vs-maquinas.html

"Con IBM Watson puedes conseguir asesoramiento legal (en cuestiones básicas) en segundos, con una precisión del 90% comparado con la precisión del 70% de los humanos." 
"Watson Health ya está ayudando a enfermeras a diagnosticar cáncer, con 4 veces más precisión que las enfermeras humanas." 
"Facebook tiene ahora un software patrón de reconocimiento que puede reconocer caras mejor que los humanos." 
"En el 2030 las computadoras serán más inteligentes que los humanos."
Anotaciones de Udo Gollub y de A. Guzman Stein, cumbre de la Universidad de la Singularidad (Messe Berlín, Alemania,  2016)

No hay comentarios:

Publicar un comentario