domingo, 8 de enero de 2017

(6) BCN, DIVINITY HAND / MÀ DIVINA / MANO DIVINA

Tour Europa Da Tong Master, oct-nov 2016, Spain (Barcelona)

With the Divine Hand appreciate especially the high energy level and with the Healing Methods observe the benefits to health. The last wonderful lesson: the Divine Shield. To finish we look the video https://youtu.be/o3w0dk8vF50.
----------------
Amb la Mà Divina, apreciem molt especialment l'elevat nivell energètici i amb els Mètodes de Sanació, observem els beneficis per a la salut. La darrera meravellosa lliçó fou la Membrana Divina. Per acabar visualitzàrem el vídeo 
https://youtu.be/o3w0dk8vF50. 
-----------------
Con la Mano Divina apreciamos especialmente el alto nivel de energía y con los Métodos de Curación observamos los beneficios para la salud. La última lección maravillosa fue la Membrana Divina. Para finalizar visualizamos el video  
https://youtu.be/o3w0dk8vF50.


No hay comentarios:

Publicar un comentario