viernes, 6 de enero de 2017

(3) BCN, RESEARCH / RECERCA / INVESTIGACIÓN

Tour Europa Da Tong Master, oct-nov 2016, Spain (Barcelona)

The stay of GM Da Tong in Barcelona coincided with the dates of All Saints' Day and the Dead´s Day. His visit to Small Saint, who died at the age of 22 having already demonstrated his great kindness and his special gifts, deserved an interview from the newspaper El País.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/31/catalunya/1477939125_263168.html
--------------------------
L'estada del GM Da Tong a Barcelona va coincidir amb Tots Sants i Dia de Difunts. La seva visita al Santet, que va morir als 22 anys havent demostrat ja la seva gran bondat així com els seus extraordinaris dons especials, va merèixer una entrevista del diari EL PAIS.
--------------------------
La estancia del GM Da Tong en Barcelona coincidió con las fechas del dia de Todos los Santos y de los Difuntos. Su visita al Santet, quien murió a los 22 años habiendo demostrado ya su gran bondad así como sus extraordinarios dones especiales, mereció una entrevista del periódico EL PAIS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario