domingo, 25 de octubre de 2015

AVANÇAR / AVANZAR (HK5)


Imatge del Mur de Mine Bilge, Mesquita Blava d´Estambul

Les pràctiques 凤凰铜钟 FHY Campana de Bronze i 凤凰神掌 FHY Palmell Diví tecnicament s´assemblen a les que veníem practicant a Tian Gong, l´anterior plataforma energètica, també fundada pel Gran Mestre. A FHY ens trobem a un nivell més subtil, més profund i més elevat, de manera que en menys temps s´aconsegueixen resultats de millor qualitat. Tanmateix el GM va dir: "La qualitat de la pràctica ve determinada per la perseverança en els valors: les atraccions, les distraccions i les dificultats no ens han de desviar del nostre camí" 
----------------
Las prácticas 凤凰 铜钟 FHY Campana de Bronce y 凤凰 神掌 FHY Palma Divino técnicamente se parecen a las que veníamos practicando en Tian Gong, la anterior plataforma energética, también fundada por el Gran Maestro. En FHY nos encontramos en un nivel más sutil, más profundo y más elevado, por lo que en menos tiempo se consiguen resultados de mejor calidad. En este contexto el GM dijo: "La calidad de la práctica viene determinada por la perseverancia en los valores: las atracciones, las distracciones y las dificultades no deben desviarnos de nuestro camino"

No hay comentarios:

Publicar un comentario