martes, 20 de octubre de 2015

A LA TERRA / EN LA TIERRA (HK3)

Ens al.lotjavem a Pak Tam Chung Holiday Camp, situat a la riba del riu Pak Tam Chung, a Sai Kung (Hong Kong), en un paratge  preciòs amb arbres centenaris que ens oferien ombra per a la pràctica. El Gran Mestre Letian va parlar sobre la energia de 4ª dimensió provinent de la Terra que nodria als practicants en conjunció amb les energies més elevades provinents del Cel. Tanmateix va referirse a la conveniència de les passejades pel bosc, i del respecte, la consciència i la cura de la Terra com a Gaia.

Pak Tam Chung Holiday Camp
Nos alojamos en Pak Tam Chung Holiday Camp, situado en la orilla del río Pak Tam Chung, en Sai Kung (Hong Kong), en un paraje precioso con árboles centenarios que nos ofrecían sombra para la práctica. El Gran Maestro Letian habló sobre la energía de 4ª dimensión proveniente de la Tierra que alimentaba a los practicantes conjuntamente con las energías más elevadas, procedentes del Cielo. En este sentido se refirió a la conveniencia de los paseos por el bosque, y del respeto, la conciencia y el cuidado de la Tierra como Gaia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario