miércoles, 20 de mayo de 2015

MESTRE / MAESTRO

The Art of Sam Farrand
Ningú pot revelar-nos més del que reposa ja adormit a mitges a l'alba del nostre coneixement. El mestre que camina a l'ombra del temple, enmig dels seus deixebles, no els dóna la seva saviesa, sinó, més aviat, la seva fe i el seu afecte.
Si ell és veritablement savi, no us demanarà que entreu a la casa de la seva saviesa, sinó que us guiarà, més aviat, fins al llindar del vostre propi esperit. I, així com tothom es troba sol davant el coneixement de Déu, així cal que tothom resti sol en la seva comprensió de Déu i en el seu coneixement de la Terra.
----
Nadie puede revelarnos más de lo que reposa ya dormido a medias en el alba de nuestro conocimiento. El maestro que camina a la sombra del templo, en medio de sus discípulos, no les da de su sabiduría, sino, más bien, de su fe y de su afecto.
Si él es sabio de verdad, no os pedirá que entréis en la casa de su sabiduría, sino que os guiará, más bien, hasta el umbral de vuestro propio espíritu. Y, así como cada uno de vosotros se halla solo ante el conocimiento de Dios, así debe cada uno de vosotros estar solo en su comprensión de Dios y en su conocimiento de la Tierra.


Khalil Gibran (Líban, 06.01.1883 – 10.04.1931, Nueva York)

No hay comentarios:

Publicar un comentario