jueves, 21 de agosto de 2014

OPOSATS / OPUESTOS"Quan algú us pregunti sobre l'Ésser, contesteu-li amb el No-ésser; quan sobre el No-ésser, contesteu amb l'Ésser. Si ets preguntat sobre l'home corrent, respon en termes del savi, i si et pregunten pel savi, parla en termes de l'home corrent. A cada pregunta, responeu sempre en termes del seu oposat, doncs a través d'aquest mètode d'oposats complementaris sorgeix la comprensió del Camí Mitjà" Hui Neng
----------------------------
"Cuando alguien os pregunte sobre el Ser, contestadle con el No-ser; si os preguntan sobre el No-ser, contestad con el Ser. Si eres preguntado acerca del hombre corriente, responde en terminos del sabio, y si te preguntan por el sabio, habla en términos del hombre corriente. A cada pregunta, responded siempre en términos de su opuesto, pues a través de este método de opuestos complementarios surge la comprensión del Camino Medio" Hui Neng

No hay comentarios:

Publicar un comentario