sábado, 12 de abril de 2014

L´EQUILIBRI / EL EQUILIBRIO

Imatge del mur L´armure et l´amour

“A l'Època primordial, l´home estava, en si mateix, perfectament equilibrat pel que fa a complementar-se el yin amb el yang; tanmateix ell era yin o passiu només en relació al Principi, i yang o actiu en relació al Cosmos o a quelcom manifestat.” 
R. Guenon
------------------------
“En la época primordial, el hombre estaba, en sí mismo, perfectamente equilibrado en cuanto al complementarismo del yin y del yang; por otra parte, él era yin o pasivo sólo en relación al Principio, y yang o activo en relación al Cosmos o al conjunto de las cosas manifestadas.”
 
R. Guenon

No hay comentarios:

Publicar un comentario