jueves, 23 de enero de 2014

DEJUNIS / AYUNOS


La pràctica de l´art de no menjar o menjar molt poc i la pràctica del silenci, enforteixen la capacitat de viure de l´aliment celestial, la capacitat de comunicar amb els Èssers Superiors.
------
Practicando el ayuno, el arte de no comer o comer muy poco, el arte de no hablar, o hablar muy poco, fortalecemos la capacidad de vivir del alimento calestial, la capacidad de comunicar con los Seres Superiores.

Imatge: nausicablogspot

No hay comentarios:

Publicar un comentario