miércoles, 6 de noviembre de 2013

RELLOTGE BIOLÒGIC / RELOJ BIOLOGICO / BIOLOGICAL CLOCK


Tothom envelleix, però els científics no entenen molt bé per què. Ara, un estudi de la UCLA ha descobert un rellotge biològic incrustat en el nostre genoma que pot aclarir per què els nostres cossos envelleixen i com podem frenar el procés. Tanmateix podem practicar FENG HUANG YUAN i aconseguir longevitat, vitalitat i rejoveniment.
--------------
Todos envejecemos, pero los científicos no entienden muy bien por qué. Ahora, un estudio de la UCLA ha descubierto un reloj biológico incrustado en nuestro genoma que puede esclarecer por qué nuestros cuerpos envejecen y cómo podemos frenar el proceso. Sin embargo podemos practicar FENG HUANG YUAN y conseguir longevidad, vitalidad y rejuvenecimiento.
----------------
Everyone grows older, but scientists don’t really understand why. Now a UCLA study has uncovered a biological clock embedded in our genomes that may shed light on why our bodies age and how we can slow the process. http://sciencepanorama.com/scientist-uncovers-internal-clock-able-measure-age-human-tissues-womens-breast-tissue-ages-faster-rest-body

However we can practice FENG HUAN YUAN  and get longevity, vitality and rejuvenation.

No hay comentarios:

Publicar un comentario