lunes, 14 de octubre de 2013

HOMES I BÈSTIES / HOMBRES I ANIMALES


Hi ha moltes semblances entre els homes i les bèsties, mai es poden justificar els comportaments cruels o abusius que sovintegen, doncs senten el dolor, es comuniquen i també s´emocionen. A l´Escala de l´Enteniment de Ramon Llull només ens separa un esglaó. Al video podem apreciar la sensibilitat que mereixen:
https://www.facebook.com/video/embed?video_id=2783535913626

Hay muchas semejanzas entre los hombres yl os animales, nunca se pueden justificar los comportamientos crueles o abusivos que abundan, pues sienten el dolor, se comunican y también se emocionan. En la Escala del "Entendimiento-Comprensión" de Ramon Llull sólo nos separa un escalón. En el video podemos apreciar la sensibilidad que merecen:
https://www.facebook.com/video/embed?video_id=2783535913626

No hay comentarios:

Publicar un comentario